1e verenigingsavond Sifra

Vanavond hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten op Sifra!
We behandelen de inleiding over het leven van Johannes de Doper en willen ook bijbelstudie 1 doornemen. Deze bijbelstudies zijn te vinden in het meinummer van de Hervormde Vrouw.

Ook nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

Terug naar agenda