Kerkdiensten

“Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten”

Zaterdag 28 november 2015

Verzorgingstehuis Eltheto

19:00
ds. J. van het Goor, viering Heilig Avondmaal
Johannes 6 : 48-57 tekst Johannes 6 : 53 en 56

Zondag 29 november 2015

Schildkerk

08:45
ds. C.G. Visser, viering Heilig Avondmaal
Johannes 8: 1-11 tekst Johannes 8: 10-11
11:00
ds. C.G. Visser, viering Heilig Avondmaal
Johannes 8: 1-11 tekst Johannes 8: 10-11
18:30
ds. C.G. Visser
Johannes 8: 1-12 tekst Johannes 8: 12

Sion

09:30
​ds. W.C.Zuiderduin, viering Heilig Avondmaal
1 Johannes 2:1-17 tekst 1 Johannes 2:1 en 2
16:30
ds. W.C. Zuijderduijn
Johannes 15:1-17 tekst 1 Johannes 2:3-6

De Hoeksteen

10:00
​ds.E.de Mots, viering Heilig Avondmaal
Lukas 1: 46 t/m 56 tekst Lukas 1: 48a Góds omzien: naar een onbetekenend meisje!(2) Omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares
18:30
ds. E. de Mots, voortzetting Heilig Avondmaal
​Lukas 1: 67 t/m 80 tekst Lukas 1: 68 Góds omzien: Er ís verlossing! (3)

De Ark

08:45
ds. D.M.Elsman, viering Heilig Avondmaal
Hooglied 1: 1-8 tekst Hooglied 1: 4b Laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn
10:45
ds. D.M.Elsman, viering Heilig Avondmaal
Hooglied 1: 1-8 tekst Hooglied 1: 4b Laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen boven de wijn
18:30
ds. D.M. Elsman
Spreuken 2 en Matthéüs 13: 44-46 tekst Matthéüs 13: 44-46 Het Koninkrijk der hemelen - een schat - een parel

Elsen

10:00
​ds. J.van der Meijden, viering Heilig Avondmaal
Psalm 51
16:30
ds. J. van der Meijden
Nnb
Kerkomroep

Algemene informatie

Heilig Avondmaal & Dopen

In 2015 wordt het Heilig Avondmaal bediend op:

- 29 november 

In 2016 wordt het Heilig Avondmaal bediend op:
•   7 februari
•  24 april
•  28 augustus
•  27 november

De week eraan voorafgaand is de voorbereidingsdienst.

Dopen is er in 2015 op:

- 13 december

Van alle toekomstige data geldt: 
zo de HEERE wil en wij leven