De kerkpleinmarkt


De kerkpleinmarkt is sinds de bouw  van De Ark een niet meer weg te denken evenement in de Hervormde Gemeente van Rijssen. Jaarlijks op de tweede zaterdag in september is het op het kerkplein voor de Schildkerk een drukte van belang.

De inzameling van goederen voor de kerkpleinmarkt is per 1 januari 2018 gewijzigd. Vanaf die datum is het iedere 1e zaterdag van de maand mogelijk om goederen ( klein huisraad, elekctrisch apparatuur, speelgoed, serviezen etc) in te brengen op de nieuwe locatie aan de Dennenweg 4 te Zuna. Dit is mogelijk tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Boeken kunnen net als voorheen nog gebracht worden bij dhr. E. Dasselaar, Ligtenbergerdijk 23.

Kerkpleinmarkt 2017
Zaterdag 16 september jl. is voor de 21e keer de kerkpleinmarkt van de Hervormde Gemeente Rijssen georganiseerd. De netto-opbrengst van deze dag was € 28.000.
Op donderdag 2 november is deze opbrengst bekendgemaakt en is aan de diverse doelen een cheque overhandigd.
Dit jaar waren er 3 doelen: Stichting Har
t voor Nicaragua en Mercy Ships mochten kregen beiden een cheque van € 7.000. Voor beide doelen zijn gemeenteleden van Hervormd Rijssen betrokken. Zij zullen er zorg voor dragen dat het geld goed wordt besteedt.
Traditiegetrouw gaat de helft van de opbrengst naar het College van Kerkrentmeesters Zij gebruiken de € 14.000 voor het aanvullen van het restauratiefonds voor de Schildkerk. Dit fonds moet na de afgelopen restauratie weer worden aangevuld.

In 2018 zal de kerkpleinmarkt plaatsvinden op D.V. zaterdag 8 september.


We danken U hartelijk voor uw bijdrage en betrokkenheid.
 
Commissie Kerkpleinmarkt


Voor meer informatie over de kerkpleinmarkt kunt u contact opmemen met Marjan ten Hove  tel: 0548-544530

Vragen kunnen ook worden gesteld via ons vragenformulier. Ga naar

www.hervormdrijssen.nl/vragen-formulier
Kies onderwerp Kerkpleinmarkt

Fotos

Alle fotos en filmpjes bekijken »