Meditatie van de week

WEES NAVOLGERS!*

n.a.v. Efeze 5 : 1a: ‘Wees dan navolgers van God’

Navolgen…
Wat is navolgen? Kort en krachtig: een ander voor laten gaan. In de Bijbel is die Ander Iemand met een hoofdletter: de Heere Jezus. Navolgen is in Zijn voetsporen gaan. Met Psalm 17: mijn treden zetten in Zijn spoor. Paulus roept de Efezen ertoe op om dát te doen. Om te wandelen als kinderen van het licht. Maar dat gaat niet van een leien dakje. En zéker niet vanzelf. De tekst is namelijk een appèl! Een oproep: Wéés dan! De Heere vraagt gehoorzaamheid in de navolging!

Navolgen heeft consequenties…
Uit heel Efeze 5 blijkt dat navolging een levenshouding is met consequenties voor het héle leven. Het raakt aan de dagelijkse praktische levenswandel. Aan de omgang met geld en goed. Met seksualiteit. Met de taal die uit onze mond komt. Met het ontmaskeren van de onvruchtbare werken van de duisternis. Met de tijd uitbuiten. Met het begrijpen wat de wil van de Heere is, enz. enz. Een breed gebied. Navolgen is geen kwestie van ‘sloffen’: dat doe je ‘op je slofjes’, maar een kwestie van in Zijn (Jezus) voetsporen gaan.

Navolgen geeft strijd…
Er leeft in ons de neiging om toch weer onze eigen gang te gaan. Om de stem van ons hart te volgen. En anders wel die van ons verstand en gevoel. Voor we het weten schuren we weer tegen die onvruchtbare werken aan. Of pappen we aan met de zonde. Maar dat heeft wel gevolgen voor het werk van de Heilige Geest in ons leven. We belemmeren Hem de doorgang. We bedroeven Hem of staan Hem tegen. Hoe kunnen wij nu met de Geest vervuld worden als wij tóch en télkens weer van andere dingen vervuld raken en zijn? Zonder Jezus zijn wij geen navolgers, maar meelopers. Mensen die overal achteraan en in mee hobbelen….

Navolgen roept tot opzien…
In het Grieks ligt de nadruk op Gód. Op Jézus. Wees navolgers van Gód! Van Jezus! Hij gaf Zichzelf voor hen die voorheen in duisternis leefden (vers 8). Maar die nu dankzij Zijn offergave en slachtoffer licht zijn in de Heere. Het gaat er in de navolging om op Jezus te zien. Dágelijks weer! Daarvoor hebben wij genade nodig. Wij baden erom in het gebed vóór de avondmaalsviering: Schenk ons Uw genade. Die genade schonk Hij aan Zijn tafel aan navolgers, ieder die het in eigen kracht niet redt en trekt. Genade om navolgers van God te zijn. Te wandelen in de liefde en als kinderen van het licht. Lééf uit díe genade. En daarmee uit Zijn volbrachte werk. Er gaat ‘licht’ van ons uit in ‘dagen die vol kwaad zijn’ (vers 16).

E. de Mots.

* Fragment uit de voorbereidingspreek Heilig Avondmaal


 Meditatie
Elke week schrijft een predikant van de Hervormde Gemeente Rijssen een meditatie voor het kerkblad. Deze meditatie willen we ook graag hier op de website met u delen.

Meditatie van deze week:
Geschreven door ds. E. de Mots,
predikant wijk 3