Meditatie van de week

Ik ben met u!


Mattheüs 28 : 20

Met deze woorden troost Jezus Zijn discipelen wanneer Hij van hen afscheid neemt. Hij gaat terug naar Zijn Vader, maar laat Zijn discipelen, Zijn gemeente, niet alleen.

En ziet! Dat wil zeggen: Let op. Wat nu komt, is van groot belang. Zie het niet over het hoofd. Ik ben met u.

Zoals in het Oude Testament deze woorden in de mond van de God van Israël de garantie waren voor Zijn hulp en bijstand, zo klinken ze nu uit de mond van de opgestane en verheerlijkte Christus.

In een wereld waar allerlei machten op elkaar botsen en de christelijke gemeente dreigt te minimaliseren, poneert Hij Zijn ‘Ik’ als een garantie dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Integendeel: Ik ben met u!

Wat in het begin van het evangelie van Mattheüs begon met de wondere geboorte uit de maagd Maria, wordt hier opnieuw, maar dan nu omgekeerd, namelijk vanuit de verhoging van de Heere Jezus, bekrachtigd. Hij is en blijft: Immanuël, God met ons. En dat niet zo nu en dan, maar alle dagen.

Ik ben met u. Dat betekent niet: Ik zal zorgen dat u geen leed overkomt. Nee, wij worden van deze wereld niet geïsoleerd. We staan er middenin, midden in alle gebrokenheid. Maar wat u ook treft, vreest niet. Ik ben er.

Dat zegt Hij, de Opgestane, de Levende. Hij, Die de dood heeft overwonnen.

Ik ben met u, alle dagen. Als u naar de kerk gaat, in uw huis zit, omgaat met uw man, uw vrouw, uw kinderen, als u op uw werk bent, of tussen uw vrienden zit. Ik ben er, in vreugde, maar ook in verdriet. Ook daar waar het leven voor u in elkaar lijkt te storten. Ik ben er als Goede Herder Die u troost met Mijn stok en staf.

Ik ben er, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Geen dag valt dus buiten Zijn bereik of macht. Elke dag is Hij er. In dat geloof en vertrouwen zien wij uit naar de voleinding, naar de volle doorbraak van het Koninkrijk dat komt.

De wereld zal niet een eentonige herhaling zijn van alsmaar dezelfde dingen. Nee, alles stuwt naar de voleinding, naar het keerpunt van alle tijden. Ook naar het keerpunt van ons aller leven, tot eeuwige vreugde of tot eeuwige verschrikking.

Zullen wij ermee rekenen, hier en nú, in dit leven? Want in het heden vallen de beslissingen met het oog op de eeuwige toekomst. Zullen wij horen naar de stem van Hem, Die ons tot het leven roept? Hem er niet buiten houden? Al geldt het ‘u’ in de tekst allereerst de discipelen, het geldt u niet minder. Hij wil ook ons tot Zijn leerlingen maken.

Hij wil dat u leeft uit Hem en Zijn genade. Dat Zijn ‘Ik ben’ de vastheid van uw leven is alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Dat geeft perspectief aan het leven en een gegronde verwachting.

ds. J.W. Goossen


 Meditatie
Elke week schrijft een predikant van de Hervormde Gemeente Rijssen een meditatie voor het kerkblad. Deze meditatie willen we ook graag hier op de website met u delen.

Meditatie van deze week:
Geschreven door ds. J.W. Goossen
ouderenpastor