Ouderenmiddag op donderdag 24 mei

Wie deze middag wil meemaken, dient het strookje uit het kerkblad in te vullen en in te leveren bij de diakenen of op het kerkelijk bureau. In de collectezak stoppen mag ook. Het strookje moet uiterlijk maandag 7 mei binnen zijn.

Lees meer

Fietstocht kerk Elsen

Op zaterdag 26 mei. Opgave via jannes.schulenburg@kpnplanet.nl of ansruit@kpnmail.nl.

Lees meer