Ouderenmiddag op donderdag 24 mei

Ouderenmiddag op donderdag 24 mei. De volgende ouderenmiddag zal worden gehouden op donderdag 24 mei. Dan worden alle ouderen (vanaf 70 jaar) en alle lichamelijk gehandicapten (jong en oud) hartelijk uitgenodigd om om 14.15 uur in Sion aanwezig te zijn. Om 17.00 uur zal de middag worden afgesloten. Ook de bezoekdames zijn van harte welkom. Ds. W.C. Zuijder-duijn zal de middag leiden. Het programma bestaat zoals gebruikelijk uit samenzang en meditatie.
Voor het overige hebben wij de heer J. Lohuis gevraagd om iets te laten zien van de natuur.
Wie deze middag wil meemaken, dient het strookje uit het kerkblad in te vullen en in te leveren bij de diakenen of op het kerkelijk bureau. In de collectezak stoppen mag ook. Het strookje moet uiterlijk maandag 7 mei binnen zijn. Wie niet over eigen vervoer kan beschikken, mag zich melden bij diaken J. Nieuwenhuis (telefoon 51 68 46). Op verzoek wordt u opgehaald en gebracht, ook als u rolstoelgebruiker bent.
In het kerkblad van 18 mei zal nog een korte herinnering geplaatst worden.

Commissie Ouderenmiddag.

Terug naar nieuws