Theologische Vorming Gemeenteleden

Voor wie: Iedereen
Wanneer: Tweewekelijks op zaterdag
Waar: Kerkelijk centrum Sion
Contact: riaharbers@gmail.com

Foto's

Recente berichten

Nieuwe Testament

2014-09-26 07:38:22


Lees meer >>


Oude Testament

2014-09-26 07:57:09


Lees meer >>


Kerkgeschiedenis

2014-09-26 07:58:40


Lees meer >>


Dogmatiek

2014-09-26 07:59:37


Lees meer >>


Ethiek

2014-09-26 08:08:01


Lees meer >>


Pastoraat en Diaconaat

2014-09-26 08:08:54


Lees meer >>


Gemeenteopbouw

2014-09-26 08:09:24


Lees meer >>


Catechetiek

2014-09-26 08:09:59


Lees meer >>


Informatie

Over de cursus

De cursusplaats Rijssen maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Theologische Vorming Gemeeenteleden waarin ook Gouda, Middelharnis, Houten en Harderwijk vertegenwoordigd zijn.(www.cursustvg.nl) Zo rond het jaar 2000 bestond de behoefte om ook in deze regio een cursus te organiseren  en is in overleg met de Hervormde Gemeente van Wierden, Den Ham, Daarle, Vriezenveen, Westerhaar, Enter en Rijssen in 2003 de cursus van start gegaan.

DOEL:
Vorming en toerusting vanuit de Bijbel voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden door:
   - Verdieping van de kennis van de Bijbel en
    belijdenis.
   - Verwerking van persoonlijke geloofsvragen.
   - Geschiedenis van kerk en zending.
   - Bezinning en doordenking van de vragen die in 
deze tijd op ons afkomen, op
      dogmatisch en ethisch gebied.
   - Toerusting voor het vervullen van allerlei

     taken in de gemeente.

UITGANGSPUNTEN:
De basis en de uitgangspunten van de cursus TVG liggen in het schriftgeloof volgens de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis:
 
“Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar dat heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, (het) hebben gesproken.”
 
De cursus wordt gehouden om behulpzaam te zijn bij de vorming en toerusting van gemeenteleden en andere geïnteresseerden. Klik op onderstaande link voor verdere toelichting van de vakken:

   Oude Testament
   - Nieuwe Testament
   - Ethiek
   - Dogmatiek
   - Gemeenteopbouw
   - Postaraat en Diaconaat
   - Kerkgeschiedenis
   - Catechetiek

OPZET
De totale cursusduur is drie jaar. Men kan natuurlijk wel na 1 of 2 jaar tijdelijk of voorgoed stoppen. De cursussen worden gegeven op zaterdagmorgen eens per twee weken.
Voor het cursusjaar 2017-2018 beginnen we 2 september 2017 en eindigen op 28 mei 2018

Het cursusgeld bedraagt per jaar 175 euro p.p. voor echtparen 275 euro.
Locatie: Sion, J. Vermeerstraat, Rijssen.
Tijd: 09.00-12.15 uur. (onderbroken door een koffiepauze).
Aan het eind van elk cursusjaar is er overleg tussen de jaargroepen en de docenten, waarbij er geëvalueerd wordt. Opmerkingen en wensen van de cursisten worden ook besproken tijdens de vergadering van de docenten.
 
Toelatingsvoorwaarden en Studiebelasting.
Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden. Ieder is welkom.
Voor elk vak geven de docenten meestal opdrachten mee voor zelfstudie. Deze thuisstudie is niet verplicht.
 
Studium Generale.
In Rijssen wordt voor degene die de driejarige cursus hebben gevolgd een vervolg cursus aangeboden, het zogenoemde “Studium Generale”.
Dit Studium Generale (4e jaar) bestaat uit acht lesmorgens per jaar. Elke docent neemt 2 uur per morgen voor zijn rekening, waarop hij een afgerond onderwerp aan de orde stelt.
De werkvorm zal niet alleen bestaan uit lesgeven, er is ook alle mogelijkheid tot gesprek.
De docenten zullen hier tijdig informatie over geven.
Het cursusgeld voor deze serie van acht morgens bedraagt 55 euro p.p. per jaar en voor echtparen 80 euro.

Aanmelden.
U kunt zich aanmelden voor de gekozen cursus bij het secretariaat TVG Rijssen. 

Secretariaat:
Ria Harbers.
Stokmansveldweg 9.
7461 BM Rijssen.
riaharbers@gmail.com
Tel. 0548-515929
 
Wijze van betalen.
Bankrek. Ibannr NL26RABO01140 53 545 t.n.v. Stichting Cursus Theologische Vorming.

Penningmeester en PR.
Dhr. G.J. van Putten, Dannenberg 9, 7461TH Rijssen, tel. 0548-514174, e-mail: vanputtengj@gmail.com
Bankrekeningnummer NL26RABO01140 53 545


Cursusleider:
Ds. K.A. Hazeleger.
Kievitstraat 2a.
7731ZE Ommen.
Tel. 0529-467745.
 k.a.hazeleger@hetnet.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.