Het College van kerkrentmeesters deelt u, met dank aan de   Heere, mee dat de voorlopige toezegging voor de actie   Kerkbalans, inclusief de schating van nog niet ontvangen   toezeggingen, een bedrag heeft opgeleverd van € 915.000,--.   Hiermee is het begrote bedrag van € 900.000,-- ruim   overschreden. Dank aan alle vrjwilligers die hun medewerking   hebben verleend en aan alle gemeenteleden jong en oud, die   door hun toezegging aan dit resultaat hebben bijgedragen.

Wanneer?

De actie is  gehouden van 11 t/m 20 januari 2018.

Waar gaat uw geld naartoe?