Nieuws

Evaluatie beleidsplan

Er heeft een consultatieronde plaatsgevonden langs alle wijkkerkenraden, colleges en commissies.

In de winterperiode heeft een evaluatie plaatsgevonden van het beleidsplan. Er heeft een consultatieronde plaatsgevonden langs alle wijkkerkenraden, colleges en commissies.
De Algemene Kerkenraad kijkt met dankbaarheid terug op de gesprekken die in dit verband
zijn gevoerd. Uit de evaluatie rond de liturgie in de verschillende erediensten in onze ge-meente is naar voren gekomen dat het wenselijk is om in de avonddienst van de Schildkerk ook gebruik te maken van de bundel Weerklank. De Algemene Kerkenraad heeft daarom besloten dat met ingang van 1 januari 2020 in de avonddienst van de Schildkerk gebruik zal worden gemaakt van de bundel Weerklank, de overige diensten blijven ongewijzigd.

De Algemene Kerkenraad spreekt de hoop en verwachting uit dat deze wijziging zal mee-helpen tot de opbouw van de gemeente en van Gods Koninkrijk.