Nieuws

VakantieBijbelWeek

Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdagmorgen 22 augustus

‘SchatRijk‘. Dat is het thema van de VakantieBijbelWeek van 2019. De week wordt gehouden in de laatste week van de zomervakantie op 20, 21 en 22 augustus. We starten om half 10 en de morgens duren tot half 12. Er staat een leuke muziekgroep voor in de kerk die ons be-geleidt met het zingen van hele mooie liedjes. Er wordt een mooi bijbelverhaal verteld en elke morgen komt er ook een soort van ‘vreemde gast’, die vraagt jullie hulp bij het zoeken naar een manier om schatrijk te kunnen worden.
We gaan ook aan de knutsel deze morgens, we maken echt hele leuke dingen, zoals een flamingo, een hele bijzondere sleutelhanger en natuurlijk ook een schatkist!!!
Je hoeft niks mee te nemen, want je krijgt drinken en ook nog wat lekkers.

Nieuw. We hebben in alle kerken ook een morgen een speciaal programma voor alle kin-deren van 10, 11 en 12 jaar. Op de dinsdagmorgen in Sion,de woensdag in De Hoeksteen en op donderdagmorgen in De Ark. Voor jullie wordt op die morgens het bijbelverhaal op ge-heel eigen wijze verteld en daarna hebben jullie een soort van escape room.

Het allerleukste is eigenlijk dat je zomaar mag komen, je hoeft geen lid van een kerk te zijn of heel goed te kunnen zingen of knutselen, nee hoor iedereen is welkom, ook je vriendjes, neefje en nichtjes, hoe meer kinderen, hoe groter het feest!!
Oh ja... het kost niks hoor...
Welkom in Sion, De Hoeksteen of De Ark: 9.30 uur - 11.30 uur. Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdagmorgen 22 augustus.
Info: ankekreijkes@gmail.com.