Nieuws

Stichting dAk

Maandag 15 juli gaan we met een 16-tal enthousiaste jongeren naar Albanië (Tirana) om de handen uit de mouwen te steken.

Wij helpen mee met de uitbreiding/renovatie van een kinderdagverblijf waar stichting dAk connecties mee heeft. Kinderen kunnen door financiële ondersteuning naar dit kinderdag-verblijf. Hier krijgen ze een maaltijd, naschoolse opvang en wordt hen uit de Bijbel over de Heere Jezus verteld. Verder zullen enkele woningen waar Roma-gezinnen wonen, worden opgeknapt (schilderen, renovatie van douches, wc`s, elektra etc.). Ook zullen een aantal jongeren een vakantiebijbelweek organiseren voor de kinderen daar. We zijn God dankbaar dat Hij ons de middelen hiervoor heeft gegeven. Door allerlei acties die we het afgelopen jaar met elkaar mochten doen en donaties/giften die we hebben binnengekregen, kan dit gerealiseerd worden. We hebben zelfs nog een financiële bijdrage kunnen leveren aan een Roma-gezin waarvan één van de kinderen een zeer ingrijpende operatie moest ondergaan. ‘Wat je voor je naaste doet, dat doe je voor Mij’, zegt Jezus. Door gebed, door te geven en ook door er te zijn. Graag uw voorbede voor deze groep.
Rijssen helpt dAk Albanië.