Nieuws

Vrouwenvereniging Hulda verkoop kleding kerkpleinmarkt

Ook dit jaar willen we weer kleding verkopen op de kerkpleinmarkt.

Heeft u nog schone en bruikbare kleding, dan kunt u dat inleveren op het nieuwe adres: fam. Huisken, Bleekstraat 5. Voor inlichtingen kunt u bellen met Dianne Schulenburg, tel. 52 07 00.