Nieuws

Weekdiensten

De nachtgezichten van Zacharia

Vanaf de week na Dankdag zullen de weekdiensten weer beginnen. Deze zullen plaatsvinden om de twee weken op de woensdagavond. Het onderwerp voor de komende tijd is: ‘De nachtgezichten van Zacharia’.
Na de terugkeer uit de ballingschap treedt de profeet Zacharia op om het volk de boodschap van God te verkondigen: de HEERE gedenkt aan Zijn verbond en zal Zich over Jeruzalem ontfermen. Daarbij klinkt Zijn oproep: ‘keer terug naar Mij, spreekt de HEERE van de legermachten, dan zal Ik naar u terugkeren, zegt de HEERE van de legermachten’. Zacharia ontvangt acht nachtgezichten. In de eerste hoofdstukken lezen we bij herhaling de woorden: ‘ik zag (‘s nachts) en zie...’. Achtereenvolgens zullen de volgende schriftgedeelten aan de orde komen:

  • 27 februari: het zesde nachtgezicht (5 : 1) - Zacharia 5 : 1 - 4

Wij hopen weer velen van u en jullie ook op deze woensdagavonden te zien in de Schildkerk. De erediensten beginnen om 19.30 uur.