Nieuws

Actie kerkbalans: Voorlopige toezegging: € 931.000,-

De voorlopige toezegging voor actie kerkbalans heeft een heel mooi bedrag opgeleverd.

Hiermee is het begrote bedrag van € 922.000,- ruimschoots gehaald, zodat het komende jaar al het werk in onze gemeente doorgang kan vinden.
Dank aan de Heere Die, in Zijn trouw en goedheid, ons ook in deze actie weer overlaadt met Zijn gunstbewijzen.
Graag willen we alle vrijwilligers bedanken die hun medewerking hebben verleend en aan alle gemeenteleden, jong en oud die door hun toezegging aan dit resultaat hebben bijgedragen.