Nieuws

Update kerktv/kerkradio in de verzorgingstehuizen

Binnen het College van Kerkrentmeesters is in overleg met de ICT-commissie besloten om te onderzoeken wat wij als Hervormde Gemeente hierin kunnen betekenen.

Een tijdje geleden hebben wij u via Ons Kerkblad geïnformeerd over de toekomst van
kerktv/kerkradio binnen de verzorgingstehuizen.
Dit bericht heeft vele vragen opgeroepen en was achteraf te vroeg geplaatst. Binnen het College van Kerkrentmeesters is in overleg met de ICT-commissie besloten om in eerste instantie te onderzoeken wat wij als Hervormde Gemeente hierin kunnen betekenen.
Zodra dit onderzoek gereed is, zullen wij u nader informeren. Mochten er nog vragen zijn over de kerktv of kerkradio, dan kunt u deze stellen via kerkomroep@hervormdrijssen.nl. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
CvK & ICT-commissie.