Nieuws

Samenwerking Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen en Stichting ViaVie Welzijn.

Als diaconie willen wij u hierbij graag informeren over de samenwerking tussen de diaconie en de StichtingViaVie Welzijn die actief is in de gemeente Rijssen-Holten.

Er komen binnen onze gemeente regelmatig (hulp-)vragen van gemeenteleden om een bepaalde ondersteuning te krijgen voor een kortere of langere periode. In een aantal wijken hebben wij als diaconie een aantal vrijwilligers waar een beroep op kan worden gedaan in geval van dergelijke verzoeken. Te denken valt aan het regelen van vervoer naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, het doen van boodschappen, omdat iemand dat tijdelijk niet kan, etc. Als diaconie willen wij echter graag structureeleen passend antwoord kunnen geven op dergelijke hulpvragen, ook wanneer deze voor een langere periode nodig zijn of wanneer er zelfs structureel hulp nodig is voor bepaalde zaken en er niemand in familie of omgeving is die de gevraagde hulp kan bieden. Wij denken in ViaVie als maatschappelijke organisatie een goede samenwerkingspartner te hebben gevonden om in deze hulpvragen te kunnen voorzien. ViaVie biedt, tegen een geringe vergoeding, een groot aantal hulpdiensten die met behulp van vrijwilligers worden ingevuld. Hierbij kan gedacht worden aan een boodschappendienst, hulp bij belastingaangifte, hulp bij administratie, vervoer naar ziekenhuis, ondersteuning bij de computer, een telefooncirkel, maar ook diensten zoals hulp bij het klussen, onderhoud van de tuin e.d. zijn in overleg mogelijk. In de afspraken die wij hebben gemaakt met ViaVie heeft het aspect identiteit een belangrijke rol gekregen. Wanneer gemeenteleden het op prijs stellen dat de hulp wordt geboden door iemand uit onze gemeente of in ieder geval iemand met een christelijke achtergrond, dan zal daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden, mits er uiteraard vrijwilligers met deze achtergrond beschikbaar zijn. Mocht u behoefte hebben aan een van de bovengenoemde hulpdiensten, neem dan contact op met uw sectiediaken of rechtstreeks met de contactdiaken voor ViaVie, de heer F.J. Bouwmeester (tel. 51 63 09). Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met ViaVie (mevrouw A. Detert of mevrouw F. Veltkamp tel. 36 27 55). Samen met Via Vie zullen wij proberen om uw vraag zo spoedig mogelijk in te vullen. Mocht u naar aanleiding van het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn om zelf ook als vrijwilliger actief te worden, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met Via Vie (tel. 36 27 55).