Nieuws

Verjaringsfonds

De opbrengsten van dit jaar zijn bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Al vele jaren ontvangt u rond uw verjaardag van ons een felicitatie. Daarbij gevoegd een zakje voor een vrije gift. De bruto-opbrengst over 2018 bedraagt € 24.403,- voor de kerkvoogdij en € 405,16 voor overige doelen. Na aftrek van de kosten resteert er een nettoopbrengst van € 19.299,-. Dit is een stijging van € 525,- t.o.v. 2017.
Alle gevers hartelijk dank. Ook dank aan alle vrijwilligers die door het bezorgen en ophalen van de kaarten en zakjes een bijdrage hebben geleverd.
De opbrengsten van dit jaar zijn bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een aantal vrijwilligers, met name in wijk 5. Voor meer informatie of opgave neem contact op met het kerkelijk bureau.