Nieuws

Vervangen leien dakbedekking De Hoeksteen

In de week van 29 april tot 3 mei wordt het gebouw in de steigers gezet. Maandag 6 mei wordt dan gestart met het verwijderen van de leien.

Al langere tijd doen zich problemen voor met de dakbedekking van De Hoeksteen. Deze zorgen niet alleen voor de nodige lekkages maar veroorzaken ook schade aan de kap-constructie en in het gebouw. Omdat deze problemen al langere tijd spelen, hebben we de in de loop van de jaren het benodigde geld voor vervanging van de leien en de nodige reparaties gereserveerd in de meerjarenonderhoudsbegroting.
Inmiddels is door de technische commissie in beeld gebracht wat er precies moet ge-beuren. Voor het werk zijn een drietal offertes gevraagd. Aan Zuthof Dak en Timmerwerken uit Haaksbergen is als hoofdaannemer het werk opgedragen.
De planning is om het werk uit te voeren in de zomerperiode. In de week van 29 april tot 3 mei wordt het gebouw in de steigers gezet. Maandag 6 mei wordt dan gestart met het verwijderen van de leien. De werkzaamheden lopen volgens planning tot aan de bouw-vakvakantie. Vanwege de omvang van de werkzaamheden kan het gebouw tot aan de
bouwvakvakantie door de weeks niet worden gebruikt.
Dit betekent dat er vanaf 29 april tot aan de bouwvakvakantie ook geen rouw- en trouwdiensten in De Hoeksteen kunnen worden gehouden.
De diensten op zondag kunnen gewoon doorgaan omdat er dan niet gewerkt wordt.