Algemene Kerkenraad

Hieronder vindt u een overzicht van Algemene Kerkenraad

Algemene informatie

Algemene info

De Hervormde Gemeente van Rijssen telt 8916 leden (stand per 1-1-2016) en heeft 6 predikantsplaatsen, verbonden aan 6 wijkgemeenten.

Belijdende leden 5241, Doopleden 3452, overige leden 223, pastorale eenheden 3721, totaal  8916.

De 6 wijkgemeenten samen vormen de centrale gemeente. De algemene kerkenraad bestaat uit afgevaardigden van de wijkkerkenraden. Uit elke wijk zijn de predikant, 1 ouderling en 1 kerkrentmeester en 1 diaken afgevaardigd.

Tevens kunnen één jeugdouderling en één evangelisatieouderling als adviseurs de vergaderingen bijwonen. Zowel het college van diakenen als het college van kerkrentmeesters kunnen elk één moderamenlid, bij voorkeur de voorzitter als adviseur de vergaderingen laten bijwonen.

Het moderamen vergadert in 2016 op de donderdagavonden van 14/01; 11/02, 17/03; 14/04; 12/05; 16/06; 15/09; 13/10; 10/11.

De gehele Algemene Kerkenraad vergadert in 2016 op de donderdagavonden van 28/01; 31/03; 26/05; 30/06; 29/09, 24/11.

Tot de taak van de algemene kerkenraad behoren o.a.:
  • de verkiezing van predikanten, samen met de betreffende wijkkerkenraad;
  • in samenwerking met de wijkkerkenraden zorgen voor de bediening van Woord en sacramenten;
  • het houden van contact met de wijkkerkenraden over de taak en de samenwerking van de verschillende delen binnen het geheel van de gemeente;
  • de vorming van organen van bijstand, zoals jeugdraad, evangelisatiecommissie en zendingscommissie:
  • de behartiging van de belangen van de centrale gemeente, o.m. bij de overheid;
  • de verkiezing of aanwijzing van ouderlingen en diakenen met een bepaalde opdracht, samen met het betrokken orgaan van bijstand en de betreffende wijkkerkenraad;
  • de zorg voor het zondagsschoolwerk.