Hervormd Rijssen

Kerk, Hervormd en Rijssen zijn alle drie begrippen die, los van elkaar allerlei gedachten kunnen oproepen. Aan elkaar verbonden hoeft het er niet beter op te worden in de gedachten van mensen. Toch is er veel moois te noemen als het over de kerkelijke gemeente Hervormd Rijssen gaat.

De kerk heeft een lange geschiedenis, want al betrekkelijk vroeg in de Reformatie had de gemeente reeds een eigen predikant in de persoon van Ds. Bernardus Stedemeijer (1598-1602). In 1932 werd de tweede predikantsplaats gevormd. De gemeente is gegroeid in de loop van de jaren naar een grote gemeente met zes predikantsplaatsen, die alle bezet worden door predikanten die zich nauw verwant weten met de gereformeerde leer. Wij prijzen ons gelukkig en zijn daarvoor de Koning van de Kerk dankbaar, dat er nog een grote betrokkenheid is bij het werk van de kerk, zowel op de zondag als ook bij het vele werk dat door de week plaatsvindt.

De grootte van de gemeente is in de loop van de decennia gewijzigd qua aantal, met name doordat diegenen die als passieve leden geregistreerd stonden zich door de jaren heen hebben laten uitschrijven op hun eigen verzoek. Toch is het (grote) aantal kerkgangers in de loop van de tijd nauwelijks afgenomen.

Is het in Hervormd Rijssen dan bijna de hemel op aarde? Zowel ingewijden als buitenstaanders weten beter. Er gebeuren mooie dingen. De Geest van God zit niet stil en werkt in het leven van jongeren en ouderen. Toch verlangen we er ook in Hervormd Rijssen naar, dat er een Geestelijke opwekking komt, waardoor de Heere een nog centralere plaats krijgt in het leven van elke dag. Dat geeft vreugde en vergroot Gods roem.

En dat zal ook tot zegen zijn van de stad en haar inwoners.