Historisch kerkarchief

De Hervormde Gemeente van Rijssen in ontstaan tijdens de reformatie in het jaar 1598.
Documenten vanuit dit verleden tot de dag van vandaag zijn te vinden in het historisch of digitaal kerkarchief.
 
Voor het beheer van het historisch kerkarchief zijn twee beheerders aangesteld.
Bent u met een onderzoek bezig en heeft u vragen over de historie van de Hervormde Gemeente Rijssen of de Schildkerk, dan kunt u contact opnemen met:
 
Henk Smit (hsmit@concepts.nl)
Joop Voortman (joop.voortman@gmail.com)
 
Doop-, lidmaten-, trouw- en begrafenisboeken zijn niet in het kerkarchief te vinden.
Deze bevinden zich bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO).
Ze zijn ook te vinden op http://www.vpnd.nl/ov/rijssen_dtb.html