Jeugdpastoraat Hervormde Gemeente Rijssen.

Jeugdpastoraat Hervormde Gemeente Rijssen.
Beste ouder(s), verzorger(s),
U hebt een aantal keren in het kerkblad kunnen lezen over jeugdpastoraat.
Vorig jaar zijn we gestart met het bezinnen en vormgeven ervan binnen onze gemeente. We hebben de cursus jeugdpastoraat gevolgd en ook zijn er betrokken gemeenteleden gevonden om deel te nemen in een wijkteam. Vanaf heden willen we gaan starten met de ontmoetingen van de 13-jarige jongeren
van onze gemeente. Hebt u een 13-jarige zoon/dochter, dan ontvangt u binnenkort een brief thuis met daarin de informatie over de opzet van het
jeugdpastoraat.Wat is jeugdpastoraat ook alweer? Door middel van jeugd-pastoraat willen we graag persoonlijk aandacht geven aan de jongeren in de gemeente. We vinden het heel gewoon om voor volwassenen pastorale
zorg te hebben. Deze verantwoordelijkheid dragen we al jaren. Jongeren horen daar ook bij. We willen graag een tijdje met hen optrekken en een luisterend oor zijn voor dingen die hen bezighouden. En zo richtingaanwijzers zijn in het dagelijks leven met de Bijbel als uitgangspunt. Iedere 13- t/m 17-jarige jongere van de gemeente wordt uitgenodigd door een JPT’er (dat is een lid van het jeugdpastoraal team). We starten dit jaar met de 13-jarigen. De JPT’er neemt rond de doopdatum of geboortedatum contact op met uw zoon/dochter voor het maken van een afspraak. De ontmoetingen hebben een informeel karakter
waarbij de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ centraal staat. Zodat jongeren ervaren dat mensen uit de gemeente betrokken zijn op hun leven.
Hartelijke groet, Team Jeugdpastoraat.
Contactinformatie: via de jeugdouderling van uw wijk of neem zelf contact op met één van de JPT-ers. Kijk voor hun gegevens bij:
De mensen van het JeugdPastoraatTeam