Jongerenwerker

Interesse?

Sollicitaties uiterlijk 4 januari 2019 te richten aan de voorzitter van de PSJHGR: Gerrit Jan Kolhoop​ gerritjankolhoop@concepts.nl

De Hervormde Gemeente Rijssen

Zoekt :

   Jongerenwerker (m/v)

20 uur / week

Op basis van een jaarcontract met optie tot verlenging ga je aan de slag met jeugdwerk en gezinswerk in onze gemeente. Je wordt aangestuurd door de Protestantse Stichting Jeugdwerk Hervormde Gemeente Rijssen (PSJHGR) en de Jeugdraad en werkt nauw samen met de jeugdouderlingen en de collega jongerenwerker.

We vragen een HBO werk- en denkniveau en bieden een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring conform de regeling van de Protestantse Kerk in Nederland.

Functieprofiel jeugd-en gezinswerker/jongerenwerker

Competenties Jeugd- en gezinswerker/jongerenwerker

 • Hij/zij is een voorbeeldfiguur voor jongeren en ouderen;
 • Hij/zij is meelevend lid van de PKN en past binnen de identiteit die onze gemeente kenmerkt.
 • Hij/zij is bij voorkeur woonachtig in Rijssen of directe omgeving.
 • De Jongerenwerker begrijpt jongeren, heeft kennis van de jongerencultuur en heeft een helder beeld van de leefwereld en de tijd waarin zij opgroeien.
 • De Jongerenwerker bouwt relaties op met jongeren, door contact met hen te leggen op individueel en groepsniveau.
 • Hij/zij heeft ervaring met gemeenteopbouw en kwalitatief goed jongerenwerk.
 • Hij/zij begeleidt op inspirerende wijze vrijwilligers en rust hun toe.
 • Hij/zij is een aansprekende netwerker.
 • Hij/zij beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Hij/zij kan goed samenwerken.
 • Hij/zij kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Taakomschrijving

 • Het motiveren van vrijwilligers, direct of indirect.
 • Het ondersteunen van iedere opvoeder die betekenis heeft voor jongeren;
 • Het geven van voorlichting over vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Eventueel met ondersteuning van HGJB (materiaal);
 • Het geven en/of organiseren van cursussen bij het leidinggeven aan jeugdclubs, zondagsschool, vakantiebijbelweek, kinderbijbelclub en overig naar behoefte;
 • Het bijwonen van relevante vergaderingen voor de diverse jeugdwerkonderdelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan: Evaluatievergaderingen, opstartvergaderingen, e.d. Dit zal veelal in de avonduren plaatsvinden. Voor het open jeugdwerk kan ook zaterdagavond een werkmoment zijn.
 • De Jeugd- en gezinswerker participeert in de beleidscommissie jeugdwerk van de PSJHGR. Hij/zij heeft contacten met Jeugd- en gezinswerkers uit andere plaatsen en met de HGJB waardoor het beleid van ons jeugdwerk gespiegeld kan worden aan dat van anderen.
 • Participeren in de jeugdraad
 • Op aanvraag participeren in het jeugdouderlingen overleg
 • Het meedenken en mede organiseren van nieuw jeugdwerk binnen jongeren-netwerken. 

Specifieke Werkopdrachten
Het op aanvraag van jeugdwerkonderdelen (Jeugdraad), Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters uitvoeren van specifieke, al dan niet eenmalige opdrachten betrekking hebbend op het jeugdwerk of gezinswerk. Deze opdrachten komen binnen via de Jeugdraad of de PSJHGR, waarbij de PSJHGR de prioriteit stelt en de periode waarbinnen een opdracht moet zijn afgerond.

Voorbeelden :

 • Coördinatie deelname jeugdwerkonderdelen aan de kerkpleinmarkt;
 • Organisatie clubkampen, pinksterweekend etc.;
 • Integratie, aansluiting Tienerhonk à Try Out en bijbehorende leeftijdscategorieën;
 • Verandering organisatie en structurering jeugdwerkonderdelen;
 • Coördinatie voorbereiding openingsweekend;
 • Het onderzoeken van de interesses en behoeftes van jongeren gericht op bestaand en nieuw kerkelijk jeugdwerk.

De mate waarin de Jeugd- en gezinswerker bij een opdracht betrokken is, wordt vastgesteld door de PSJHGR in overleg met de Jeugd- en gezinswerker. Dit kan variëren van het geven van een eerste aanzet waarna vrijwilligers het verder overnemen tot het voortdurend actief betrokken blijven en deelnemen aan een project/opdracht.