Dogmatiek

DOELSTELLING  dogmatiek  (cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden)
 
Wat is dogmatiek?
 
Dogmatiek probeert aan de hand van de Bijbel de hoofdbestanddelen van het christelijk geloof  samenhangend te beschrijven.
In de dogmatiek worden bijbelse gegevens samengevat, en zo vindt de bezinning plaats op de inhoud van het geloof. Hoe denkt de kerk over bepaalde geloofsthema’s? En hoe is in de geschiedenis van de kerk daarover gedacht?
Daarop probeert de dogmatiek antwoord te geven. Het is dus een vak dat gefundeerd is op de Bijbel en nauw verbonden is met de geschiedenis van de kerk.
Ten aanzien van de kernpunten van het christelijk geloof, beleden christenen in vroegere tijden hetzelfde als wij. En als zij soms bepaalde geloofsthema’s anders beleden of beleefden, was dat vaak omdat zij in een andere tijd leefden dan wij.
 
 
Wat is de doelstelling van de dogmatiek? Wat doe je er vandaag mee?
 
Dogmatiek is in de eerste plaats van groot belang om te beseffen dat wij niet de eersten zijn die de waarheid van de drie-enige God belijden en verdedigen.
We staan op de schouders van ons voorgeslacht. Dat maakt ons bescheiden en ootmoedig.
Zij hebben dwalingen onderkend en afgewezen. Zij hebben door dieptepunten heen zicht gekregen op de hoogtepunten in de Bijbel en dat ook opnieuw verwoord. Dat maakt ons vrijmoedig om de klassieke dogma’s van de kerk eigentijds te belijden en te verwoorden.
Dogmatiek is in de tweede plaats van groot belang om ons geloof te belijden en naar de wereld toe te verdedigen.  
Zo dragen wij uit wat de Bijbel ons voorhoudt en wat altijd beleden is. Zonder dogmatisch in negatieve zin te worden houden we aan het christelijk en bijbels dogma vast en komen we daarvoor op omdat het hart van de kerk daarin klopt.
Dogmatiek is in de derde plaats van groot belang om de lijnen en kaders van de Heilige Schrift helder te hebben.
Dogmatische bezinning geeft een scherpe belijning aan de kerkelijke arbeid, zoals bijvoorbeeld prediking, catechese en theologie. Zonder dogmatische bezinning dreigt dit alles nogal vaag en wazig te blijven. Een vrijmoedig en eigentijds belijden en verwoorden van de klassieke dogma’s van de kerk is dus uitermate belangrijk.

Ds M.B. Plette

 

Terug naar nieuws