Ethiek

Om er in te komen
Hoe zou de samenleving eruit zien, als niemand zou stelen?

Niet stelen
Je mag je niet iets toe-eigenen, dat van een ander is. Het accent ligt in dit gebod op het heimelijk stelen. Denk aan de valse weegschaal (Hos. 12: 8). Roven mag ook niet, ook niet van de vrijheid (denk aan de verkoop van Jozef, Gen. 40: 15).

Alles is van God
De onderliggende gedachte onder dit gebod is, dat alles van God is (Ps. 24: 1). Ook wat wij hebben, hebben we gekregen van God. Het recht op eigendom (dat er Bijbels gezien is) mogen we nooit verabsoluteren.

Bezit en geld
Het Nieuwe Testament noemt geld een grote macht. In 1 Tim. 6: 10 heeft Paulus het over de geldgierigheid als de wortel van alle kwaad. Jakobus wijst ook duidelijk op dit gevaar. En in het Lukasevangelie komt het thema ook verschillende keren aan de orde (in de andere evangeliën ook, maar bij Lukas opvallend vaak).

Stellingen

  • Eens een dief, altijd een dief
  • Niet geven is ook stelen.
  • Als je in de handel zit, kun je niet eerlijk zijn
  • Zwartwerk moet een thema worden voor het `censura morum’
  • Wij dienen de Mammon door niet meer over te hebben voor de 3e wereld.
  • De secularisatie heeft alles te maken met de Mammon.
  • Een arme mag een brood stelen

Wat kunnen we leren over de omgang met geld van Lukas 16: 1-18.

De macht van het geld is in onze tijd een veel bedreigender macht dan die van de seksualiteit.

Ds. J.W. van Bart

Terug naar nieuws