Gemeenteopbouw

Gemeenteopbouw
In het vak gemeenteopbouw zoeken we antwoorden op tal van vragen die zich aandienen bij het gemeente zijn in de 21e eeuw. Wat is onze rol en roeping in deze tijd? Hoe gaan we om met elkaar, en met de vragen die van buiten de kerk aan ons worden gesteld? Zaken als geloofsopbouw, maar ook organisatie en visie komen aan de orde.
De opbouw van de gemeente begint bij de kerkdienst. We besteden ruim aandacht aan de inhoud en de vorm van de dienst. En hoe kun je het Woord laten klinken in de tijd waarin wij leven? Hoe kunnen we als kerk de wereld om ons heen aanspreken met het evangelie? En als er al eens kritische vragen aan de kerk gesteld worden, welke antwoorden geven wij dan en waar vinden wij die antwoorden?
Daarbij de vraag: wat voor kerk willen wij zijn? Hoe is onze relatie met de samenleving? Staan wij open voor de vragen die ons gesteld worden of zijn wij tevreden te leven in onze eigen kring? En wat maakt ons “geheel anders” zoals Paulus zegt in Efeze 5? We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Moet je als kerk daarin meegaan? Moet je blijven wie je bent? Hoe ga je met die veranderingen om? Je kunt vandaag niet meer dezelfde antwoorden geven als honderd, of zelfs twintig jaar geleden. Want de antwoorden van toen gaan voorbij aan de vragen van nu. En hoe kunnen we vanuit de traditie van de Bijbel de vragen van nu tegemoet treden?
Gemeenteopbouw is dan ook een veelomvattend vak, een noodzakelijke bezinning. Leren we bij andere vakken wat het Woord van God ons te zeggen heeft, hier zoeken we wegen om als gemeente dat Woord te laten spreken in de wereld van nu.

Ds. H. van Wingerden
 

Terug naar nieuws