Kerkgeschiedenis

Hoe ontstond het christendom? Hoe was het mogelijk dat het zich zo snel verspreidde binnen het Romeinse Rijk?  Hoe was het leven van de eerste christenen? Welke plaats namen zij in in de samenleving? Eerst vervolgd en later staatgodsdienst?
In deze tijd ontstonden ook de eerste belijdenisgeschriften als die van Nicea en Athanasius.
Wat vertellen die ons over die tijd en heeft dat ons nu nog iets te zeggen
 
Augustinus een van de invloedrijkste kerkvaders. Van vrouwenversierder tot kerkvader en bisschop van Hippo.  Beroemd om zijn eigen””Belijdenissen”. Minder bekend zijn de preken van hem.
Kluizenaars. De grondleggers voor de latere kloosters. Wat waren dat voor mensen? Wat bewoog hen zich terug te trekken uit de samenleving?
Kloosters als centra van beschaving in de donkere Middeleeuwen.
 De kerstening van Europa tussen 500 en 1000. En hoe preekte Gregorius de Grote eigenlijk?
Wat vertelt de kunst ons over het geloofsleven in de Middeleeuwen.
Erasmus, Luther en Calvijn, maar ook Leonardo da Vinci en Michel Angelo als grote figuren uit Renaissance en Hervorming.
Dat leverde twee kerken op en nieuwe belijdenisgeschriften als de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels en de Heidelberger Catechismus
In oude bijbeltjes staat, dat deze vertaling tot stand is gekomen op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618-1619. Maar wat wil dit alles zeggen.
Nieuwe ontwikkelingen in de katholieke Kerk: de Contra Reformatie, maar ook bij de Protestanten: De Nadere Reformatie, het Piëtisme, de Puriteinen. Wat voor stromingen waren dat en wat vinden we daar nu nog van terug in onze christelijke kerken?
God gaat gewoon door met Zijn werk in de wereld en de kerk blijft Zijn lichaam
Nieuwe ontwikkelingen in cultuur en kerk door: de  Verlichting, het Reveil, maar ook nieuwe scheuringen: de Afscheiding en Doleantie.
Hoe gaat het verder met de kerk in de negentiende en twintigste eeuw?
Welke rol spelen theologen en figuren als Kohlbrugge, Abraham Kuyper, Dittrich Bonhoeffer en  Karl Barth? Waren zij kind van hun tijd of stuurden ze de kerk in de wereld?
Hoe is de PKN tot stand gekomen? En welke toekomst heeft de kerk in Europa. Heeft de kerk nog antwoorden op vragen van deze tijd?
Tenslotte: Hoe heeft de kerk de eeuwen door ernst gemaakt met de zendingsopdracht?
 
Boeiend: De weg van Gods kerk door de eeuwen heen. De kerk een vorm van Gods handelen in onze wereld


Dhr.W.  Groenewegen

Terug naar nieuws