Klimaatbeheersende maatregelen in De Ark

Klimaatbeheersende maatregelen in De Ark. In de afgelopen periode zijn er in De Ark maatregelen getroffen om de temperatuur in het gebouw beter te kunnen beheersen. De komende periode zullen deze werkzaamheden verder afgerond worden. Zo zijn er aanpassingen gedaan aan het ventilatiesysteem
en tevens zijn er extra ventilatiemogelijkheden aangebracht. Op de raampar-tijen zijn verschillende folies aangebracht die zon- en warmtewerend zijn. Het glas in de entree van de kerk is vervangen door warmtewerend glas. Wij vertrouwen erop dat, met dit pakket aan maatregelen, de temperatuur en de luchtkwaliteit voor de meeste bezoekers van De Ark tijdens de dienst beter en
aangenamer is.

Terug naar nieuws