Oude Testament

In de christelijke kerk staat Jezus Christus centraal. Hij wordt met name in het Nieuwe Testament aan ons voorgesteld. Toch heeft de kerk – terecht – altijd volgehouden dat het Oude Testament nog steeds volop actueel is. Tijdens de cursus gaan we op zoek naar een dieper verstaan van dit deel van de bijbel.
In jaar 1 kijken we met name naar de vorm van het Oude Testament, zeg maar het uiterlijk. Het Oude Testament is voor ons het eerste deel van de bijbel, maar dat is niet altijd zo geweest. Het Oude Testament is allereerst het boek van Israël. En: oorspronkelijk was het helemaal geen eenheid; de boeken die later het Oude Testament gingen vormen, bestonden eerst los van elkaar. We vragen ons af: hoe is die ontwikkeling gegaan? Waarom ging men op een gegeven moment bepaalde boeken anders bekijken dan andere boeken? Hoe bepaalde men welke boeken wel bij het Oude Testament moesten horen en welke niet?
In jaar 2 gaan we meer aan de slag met de inhoud van het Oude Testament, zeg maar het innerlijk. We volgen de geschiedenis van Israël zoals het Oude Testament die beschrijft. We gaan daarbij ook op zoek naar de ‘prediking’ zoals die door de geschiedenis van Israël heen uit het Oude Testament naar voren komt. Wat is de boodschap van het Oude Testament? In jaar 3 tenslotte houden we ons bezig met de uitleg van bepaalde teksten van het Oude Testament. We nemen de tijd om een aantal gedeeltes grondig met elkaar te lezen en gaan op zoek naar de betekenis ervan.

Ds. W. Goossen

Terug naar nieuws