Foto's

Recente berichten

Kerkgeschiedenis

2014-09-26 07:58:40


Lees meer >>


Dogmatiek

2014-09-26 07:59:37


Lees meer >>


Ethiek

2014-09-26 08:08:01


Lees meer >>


Pastoraat en Diaconaat

2014-09-26 08:08:54


Lees meer >>


Gemeenteopbouw

2014-09-26 08:09:24


Lees meer >>


Catechetiek

2014-09-26 08:09:59


Lees meer >>


Overzicht docenten TVG

2018-06-22 15:47:30


Lees meer >>


Lesrooster 2018 - 2019

2018-06-22 16:24:53


Lees meer >>


Informatie

Over de cursus

Welkom bij de cursus Theologische Vorming.
Openheid, leren met en van elkaar, omgaan met verschillen.

‘Een van de weinige plekken waar je met vragen over kennis van je geloof terecht kunt’. En: ‘Een plek waar je open praat over verschillen in geloofsvisies’.
 
Drie sterke punten van TVG, de cursus theologische basisvorming:
         *      Open communicatie en begrip
         *       Leren van elkaar bij alle verschillende                          vertrekpunten
         *      Een leerproces:  je komt nieuwe dingen                       tegen door ontmoeting met mede                               kerkmensen of betrokkenen.

TVG is vooral een informatieve cursus, waarin mensen wegwijs gemaakt worden in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de praktijk. De nadruk valt op informatief leren onder leiding van docenten (predikanten),die hun vakgebied willen delen met anderen. Er wordt geen vooropleiding verwacht. Het is duidelijk: meedoen met de TVG doet wat met mensen. ‘Het verrijkt, verrast en inspireert’.

Wat leer je?
Allereerst over de Bijbel: Oude en Nieuwe Testament. Met welk doel zijn ze geschreven, hoe zijn ze gelezen? Welke rol hebben ze gespeeld in de kerk de eeuwen door, in de samenleving, in de cultuur? En wat kunnen wij er mee in de 21e eeuw? Ook kerk en kunst kan aan de orde komen: wat is er te zien in de kerk en waarom juist dat?
 
Zo is het een kleine stap naar vakken die meer over de inhoud van het geloof gaan, zoals geloofsleer of dogmatiek.
Ook kerkgeschiedenis hoort erbij: boeiend om te zien hoe mensen in de loop der eeuwen vorm hebben gegeven aan hun geloof en wat discussiepunten waren. En hoe ze dat in de 21e eeuw doen. Bv. In de verschillende vormen van kerk-zijn. Maar ook in de kerkdienst. Welke rol spelen rituelen in de kerk en samenleving?

Wat bepaalt je gezicht als kerk naar buiten, zoals betrokkenheid bij Vluchtelingenwerk of Voedselbank? In deze tijd spelen ook andere maatschappij-betrokken thema’s een grote rol zoals interreligieus gesprek, jodendom, islam en gender.
 
Daaronder ligt de vraag: hoe werken kerk en geloof door op het doen en laten van mensen en hun keuzes ? Ethische vragen horen altijd bij geloven.

Open, Belijdend, Verbindend
De cursus wordt gegeven vanuit de Hervormde Gemeente in Nederland en valt onder de vlag van de PKN, maar mensen van andere kerken zijn ook welkom. Uitgangspunt van de cursus is de belijdenis van de Bijbel als het Woord van God.
 
TVG is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken gegeven op zaterdagmorgen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar. Het cursusjaar start begin september 2018. Een cursusmorgen duurt van 09.00-12.15 uur. De cursus wordt kerk breed gevolgd.

De volgende vakken worden behandeld:
Oude Testament,
Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Pastoraat/Diaconaat, Dogmatiek, Ethiek, Catechetiek, Gemeente Opbouw.
  
Op zaterdag 1 september 2018 start het nieuwe cursusjaar. Enthousiast geworden? Volg dan de interkerkelijke TVG cursus.

     Kosten per cursusjaar
     175 euro per persoon
     275 euro voor echtparen

Informatie
Secretariaat Mevr. R. Harbers,
tel. 0548-515929. 
riaharbers@gmail.com
Stokmansveldweg 9
7461BM RIJSSEN

Locatie: Sion, J. Vermeerstraat, Rijssen.
Tijd: 09.00-12.15 uur. (onderbroken door een koffiepauze).

Studium Generale.
In Rijssen wordt voor degene die de driejarige cursus hebben gevolgd een vervolg cursus aangeboden, het zogenoemde “Studium Generale”.
Dit Studium Generale (4e jaar) bestaat uit acht lesmorgens van 2 uur. 
Het cursusgeld voor het 4e jaar is 55 euro p.p. en voor echtparen 80 euro.
 
Betalen
Bankrek. Ibannr NL26RABO01140 53 545 t.n.v. Stichting Cursus Theologische Vorming.

Penningmeester en PR.
Dhr. G.J. van Putten, Dannenberg 9, 7461TH Rijssen, tel. 0548-514174, e-mail: vanputtengj@gmail.com
Bankrekeningnummer NL26RABO01140 53 545

Cursusleider:
Ds. K.A. Hazeleger.
Kievitstraat 2a.
7731ZE Ommen.
Tel. 0529-467745.
 k.a.hazeleger@hetnet.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat.