De kerk wordt al eeuwen gediend door vrijwilligers. Ook onze gemeente draait al jaren op de inzet van vele vrijwilligers. Als we analyseren wat de vrijwilligers allemaal doen in de gemeente dan komen we tot grote getallen en vele werkzaamheden.

In de kerk werken we ook met betaalde krachten. Professionele krachten die het werk in het Koninkrijk van God mogen doen, we denken dan aan allereerst de predikanten maar ook aan kosters, schoonmakers, administratief personeel, etc.
De ontwikkeling van de kerk in de laatste jaren vraagt veel creativiteit met betrekking tot het terugdringen van met name de personele kosten. De kostenpost personeel is erg hoog te noemen. De jaarlijkse bijdrage via actie Kerkbalans wordt voor een zéér groot deel ingezet voor de post personeel. (77%)
Door het inzetten van meer vrijwilligers willen we voor de toekomst deze post terugdringen. Dit beleidsplan moet opleveren dat we minder betaalde formatieplekken hebben en een meer professioneel geleid team van vrijwilligers.
Vanuit het college van kerkrentmeesters is in 2011 een commissie in het leven geroepen die dit beleid gaat klaarzetten en zal gaan uitvoeren. Deze commissie draagt de naam Vrijwilligers Commissie Hervormd Rijssen (VwC-HR)

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden als vrijwilliger en informatie opvragen over het vrijwilligerswerk via kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl.