Wijk 5

Hieronder vindt u een overzicht van Wijk 5

Algemene informatie

Algemene info

Mede langs deze weg wil de kerkenraad u en jullie graag stimuleren tot deelname aan één van de vele ontmoetingen die we in het a.s. winterseizoen weer hopen te organiseren. Velen die hieraan al deelnemen, ervaren de diverse bijeenkomsten als zinvol en verrijkend.

Voor de volwassenen
* de wijkavonden
* centrale bijbelkring
* één van de huisbijbelkringen
* cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
* diverse koren
* vrouwen- of mannenvereniging

Voor de jongeren:
* diverse jeugdclubs
* zaterdagavondwerk
* zondagschool
* jeugdvereniging
* andere activiteiten vanuit het jeugdwerk

Vrijwel alle informatie over deelname aan de diverse activiteiten kunt u vinden in de gemeentegids die in uw aller bezit is en via Ons Kerkblad.

Meer informatie
Mocht u anderszins vragen hebben of nader geÏnformeerd willen worden, dan kunt u ook contact opnemen met uw sectie-ouderling.
Van harte aanbevolen.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraad wijk 5