Jezus leeft!

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft.
Mattheüs 28:5-6

Ons Kerkblad

Meld u aan
Jozua app

Jozua app

Bijbel lezen, bidden
en zingen

Jeremia 17:7

24 / 04 / 2019

Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.

Gebedsmoment Schildkerk zondag 28 april

Hartelijk welkom op het volgende gebedsmoment. Deze is op zondagavond 28 april na de dienst van 18.30 uur in de Learkamer.

Lees verder
Leerdiensten zondag 5 mei

Op zondag 5 mei zal er in de middag- en avonddiensten de eerste leerdienst zijn over de Heilige Geest.

Lees verder
Diaconiecollecte zondag 5 mei

Op zondag 5 mei a.s., Bevrijdingsdag, wordt in onze gemeente een diaconiecollecte gehouden, waarvan de opbrengst is bestemd voor het werelddiaconaat, project Noodhulp in Jemen.

Lees verder
04 May
Inzameling goederen kerkpleinmarkt
  • Locatie:Dennenweg 4 Zuna
  • Tijd:10.00 uur - 12.00 uur
17 May - 18 May
Conferentie van ontmoeting tot relatie
  • Locatie:Sion
  • Tijd:Vrijdag van 19:00 tot 22:00; zaterdag van 9:30 - 17:00
01 Jun
Inzameling goederen kerkpleinmarkt
  • Locatie:Dennenweg 4 Zuna
  • Tijd:10.00 uur - 12.00 uur