Geloven is meer dan begrijpen

Jezus Christus is het centrum van ons leven. Hij bindt ons samen en leert ons God, onszelf en onze naaste kennen.

Ons Kerkblad

Meld u aan
Jozua app

Jozua app

Bijbel lezen, bidden
en zingen

Ruth 2:4

19 / 03 / 2019

En zie, Boaz kwam uit Bethlehem, en zei tegen de maaiers: De HEERE zij met u! En zij zeiden tegen hem: De HEERE zegene u!

Gebedsmoment zondagavond 24 maart

Op zondagavond 24 maart komen we weer bijeen voor het Gebedsmoment.

Lees verder
Beroep Rudy Fokkert

We leven graag mee met het gezin van (prop.) Rudy Fokkert.

Lees verder
Doopaangifte doopdiensten zondag 31 maart

Doopzitting voor de volgende wijken:

Lees verder
24 Mar
Gebedsmoment in de Learkamer
  • Locatie:De Learkamer
  • Tijd:ca. 20.00 uur
26 Mar
Paasviering vrouwenvereniging Esther
  • Locatie:Kerk Elsen
  • Tijd:20.00
26 Mar
Vrouwenvereniging Hulda
  • Locatie:Sion
  • Tijd:20.00 uur