Catechisatie

De catechisaties worden gehouden vanaf september, na de zomervakantie tot het voorjaar in februari/maart. De tijden en plaatsen worden in het kerkblad bekend gemaakt. Er wordt een dringend beroep op de ouders gedaan om er op toe te zien, dat hun kinderen dit catechisatie-onderwijs trouw volgen. Als ouders zijn we door ons "ja-woord" bij de Doop van onze kinderen daartoe geroepen. Op de catechisatie wordt o.a. de bijbelkennis vermeerderd en in de geloofsinhoud aan de hand van de belijdenisgeschriften van de kerk onderwezen.

Informatie over de catechisaties in de verschillende wijkgemeenten is verkrijgbaar bij de secretarissen:

Commissie E-mailadres
Secretariaat Centrale Catechese Commissie
Esther van de Riet
CCC@hervormdrijssen.nl
Secretaris Catechesecommissie wijk 1:
Dianne Janssen
0548-515472
CCW1@hervormdrijssen.nl
Secretaris Catechesecommissie wijk 2:
Anita Beltman
CCW2@hervormdrijssen.nl
Secretaris Catechesecommissie wijk 3:
Elisa Vosman
CCW3@hervormdrijssen.nl
Secretaris Catechesecommissie wijk 4:
Lydia de Wolf
CCW4@hervormdrijssen.nl
Catechesecommissie wijk 5:
Géke Heuvelman
CCW5@hervormdrijssen.nl
Secretaris Catechesecommissie wijk 6:
Ineke Kastenberg
0548-512562
Formats

Op de openbare scholen wordt ook godsdienstonderwijs gegeven vanwege onze Hervormde Gemeente. Door alle wijkpredikanten wordt tevens een catechisatie-uur gegeven waarop men zich voorbereidt tot het afleggen van de openbare belijdenis des geloofs en derhalve toegang verkrijgt tot deelname aan de bediening van het Heilig Avondmaal.

Ichtus-catechisatie

Een bijzondere vorm van catechese is de Ichtus-catechisatie. Deze vorm van catechisatie is bedoeld voor jongere catechisanten (vanaf ± 12 jaar) die moeilijker functioneren in grotere groepen (concentratieproblemen, moeilijk dingen kunnen onthouden, moeite hebben met lezen, enz.). Door zorg te dragen voor kleine groepen én door de beschikbaarheid van 2 catecheten per groep, kan er meer tegemoet worden gekomen aan de specifieke behoeften van deze groep catechesanten. Het rooster verloopt zoveel als mogelijk parallel met de andere catechisaties.

Aangepaste Catechisatie

Binnen onze gemeente kennen we voor hen die een verstandelijke handicap hebben, de aangepaste catechisatie. Ten aanzien van deze catechesevorm spelen leeftijden geen rol. Eveneens speelt het geen rol hoeveel jaren de catechisatie gevolgd wordt: sommigen, die inmiddels belijdenis van hun geloof hebben afgelegd, blijven trouw komen.
Een specifieke methode wordt er tijdens de catechisatie niet gebruikt. Wél wordt er altijd thematisch gewerkt. De leiding van deze catechisatiegroep is in handen van een team van 4 personen. De catechisaties zijn om de week. Coördinator aangepaste catechese en de Ichtus-catechese: 
Melanie Zijlstra,  mailadres: anderegaven@hervormdrijssen.nl