Jonge vrouwenkring Sifra

Voor wie:

Jonge vrouwen vanaf ongeveer 20 jaar

Waar:

De Hoeksteen

Wanneer:

1x per 2 weken op dinsdagavond 20.00-22.00 uur

Contact:

arjanenjoanneharbers@hotmail.com

Lijkt het jou nou ook fijn, om samen met andere jonge vrouwen, de rijkdom van God's Woord te ontdekken? Om bemoedigd en aangemoedigd te worden vanuit de Bijbel? Voel je dan welkom bij Sifra!

Om elkaar beter te leren kennen willen we dit jaar naast de Bijbelstudies ook tijd maken voor kennismaking en onderling contact.
We starten hiermee tijdens de eerste avond en verdiepen dit in de loop van het seizoen met o.a. een high tea.
 
Zo hopen we, in navolging van wat Paulus zegt, te groeien in  persoonlijk geloof, onderlinge verbondenheid... naar Hem die het hoofd is...
“...maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het hoofd is, namelijk Christus.” (Efeze 4:15).
 
Misschien zie je op tegen de Bijbelstudies, moeilijke profetieën uit het oude testament.
Samen gaan we ontdekken hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het volk Israël in de tijd van Jeremia en ons, en wat die woorden ons nog te zeggen hebben.
 
Twee avonden zijn gezamenlijk met andere verenigingen gepland.  Ook dat in het kader van ontmoeting en onderlinge verbondenheid.
 
“Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.” Jeremia 33:3

Informatie

Zie Agenda voor de avonden waarop we elkaar ontmoeten.

Volg ons via Facebook