Wat wij geloven

De wereld is er niet toevallig; jij bent er niet toevallig. God heeft de wereld geschapen en Hij heeft ook u en jou gewild. En dat is nog niet alles: God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de wereld stuurde. Jezus werd mens, net als wij. Jezus liet zien wie God is. Door Zijn dood en opstanding uit de dood is er hoop, voor iedereen in deze wereld.

Er is vergeving, leven na de dood, herstel en uitzicht op een wereld zonder dood en verdriet.

Deel deze pagina

De Bijbel, hèt boek

De Bijbel is hét boek van het christendom. Het bevat twee grote onderdelen, het ‘oude testament’ en het ‘nieuwe testament’. Het oude testament bevat dezelfde boeken als de Hebreeuwse Bijbel. In het nieuwe testament gaat het over Jezus.

De bijbel is een bibliotheek van boeken: 39 in het oude, 27 in het nieuwe testament. Deze boeken zijn door verschillende mensen geschreven, over een periode van eeuwen. De rode draad: Gods liefde en trouw voor mensen. Geïnspireerd door de Geest van God schreven mensen de bijbelboeken.

Het verhaal van

De kerk

De kerk is veel meer dan alleen een gebouw. De kerk is vooral een ‘gemeenschap van gelovigen’. Samen willen we God eren en zoeken naar Zijn wil in ons leven. Ook ben je een soort familie: je bent er voor elkaar als dat nodig is.

Kerken zijn er al duizenden jaren. Over de hele wereld zijn er miljarden mensen die samen de wereldwijde kerk vormen.

De gemeente

De kerk in een stad of dorp noem je een gemeente. De kerk in Rijssen heet de Hervormde Gemeente van Rijssen. Van oudsher hoorde de kerk in Rijssen bij de Hervormde Kerk. Sinds mei 2004 vormen we samen met honderden plaatselijke gemeenten Protestantse Kerk in Nederland (PKN, www.pkn.nl). Binnen de PKN voelen wij ons thuis bij de Gereformeerde Bond.

Onze
geloofs
belijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan uit de doden; Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; De vergeving van de zonden; wederopstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. 

Amen.