Schildkerk

In hartje Rijssen staat al eeuwen de Schildkerk, in de volksmond ook wel “Grote Kerk” genoemd. De kerk is een hallenkerk met drie beuken geheel in steen overwelfd

Kerkdiensten

Morgendienst 9.00 uur en 10.45 uur
Avonddienst 19.30 uur

Schildkerk
Schild 8, Rijssen
Telefoon: 0548 - 521 120

Schildkerk

Aan het eind van de 8e eeuw is door Lebuines op deze plek het eerste kerkje gebouwd. In de loop van de eeuwen heeft de kerk vele verbouwingen ondergaan. De laatste verbouwing dateert uit 1925. De noordelijke tufstenen muur is het oudst en dateert uit de 12e eeuw.
In de kerk bevindt zich een orgel uit 1856, een kansel uit de 18e eeuw en verschillende “banken” uit de adellijke tijd. Het doopvont is uit de 12e eeuw.
In de periode1828-1829 heeft men een nieuwe toren gebouwd boven op een uitbreiding van de kerk. Het geheel werd afgesloten met een classistische voorgevel. De Schildkerk verkreeg hiermee zijn huidige karakteristieke uiterlijk. De toren is eigendom is van de burgerlijke gemeente Rijssen.
De huidige toren is sinds 26 april 1973 een carillon rijk bestaande uit 25 klokken. Groot promotor van dit carillon was oud-burgemeester G.J.Smit. Op 6 april 1998 werd mede op zijn initiatief dit carillon uitgebreid tot 50 gesponsorde klokken.

Virtuele tour Schildkerk

Klik hier voor uitgebreide informatie over de historie van de Schildkerk.
Via onderstaande knop vind u meer informatie

Meer informatie

Renovatie interieur Schildkerk in 2017
In de maanden januarie t/m maart 2017 is het interieur van de Schildkerk gerenoveerd. Naast het herstel van scheuren die zijn ontstaan tijdens de bouw van het gemeentehuis, zijn de gewelven, de muren en de banken geschilderd. De kansel, het doophek en de herenbaken en de kroonluchters zijn gerestaureerd. In het kader van duurzaamheid is de kerk voorzien van LED verlichting.
Ook zijn een aantal historische aspecten waaronder een grafzerk uit 1637 teruggebracht in de kerk.

In 2017 is het ook 500 jaar geleden dat de reformatie plaast vond. Interessant is dan ook de geschiedenis van de kerk in de afgelopen 500 jaar.
Klik hier voor uitgebreide informatie over de geschiedenis van de kerk in deze periode.

Meer informatie

Open Schildkerk
Onze Schildkerk is een kerk met een 12 eeuwen oude historie en verweven met de geschiedenis van de stad Rijssen. In de kerk zijn nog diverse sporen uit dit verleden terug te vinden. Daarnaast ademt de kerkruimte een continuïteit van rust en ruimte voor bezinning en ontmoeting.We nodigen u van harte uit om onze kerk te bezoeken en u te laten inspireren!
De toegang is vrij.

De data van openstelling vindt u onder deze link:
https://drive.google.com/open?id=19s3gesN3DYkm-3rq1zXfqdjaNEMto39oLV9kwcqYEuY


Heeft u een vraag of een opmerking? Dan kunt u contact opnemen met:

* Carla Heuvelman (carlaheuvelman@concepts.nl)
* Joop Voortman (joop.voortman@gmail.com)

Learkamer
Achter de kerk bevindt zich het verenigingsgebouw “de Learkamer”. Het oude (witte) gedeelte is gebouwd in 1819 en heeft tot 1874 dienst gedaan als gemeenteschool. Nadat in 1874 de Schildschool in gebruik was genomen, werd een jaar later het pand (gedeeltelijk) verbouwd tot woonhuis. In 1924 is het gebouw aangekocht door de hervormde kerkvoogdij waarna de verbouwing van de voormalige school tot catechisatielokaal kon beginnen. Eind 1978 kocht de hervormde gemeente het terrein aan de Julianastraat waarop eerder de oude woningen van de Slotman van der Mijllstichting stonden. Hier is in de zomer van 1983 begonnen met de nieuwbouw. Op 14 juni 1984 werd de Learkamer door de toen oudste predikant, ds. J. van Wier, officieel geopend. Momenteel wordt De Learkamer gebruikt voor catechesaties en vergaderingen. Daarnaast maken vele kerkelijke verenigingen gebruik van deze accommodatie.