Vrouwenkring Eliséba

Voor wie:

Voor dames vanaf ongeveer 50 jaar

Waar:

De Hoeksteen, Kroonnweide 2 te Rijssen

Wanneer:

Tweewekelijks op de maandagavond in het winterseizoen. Aanvang 19.30u

Contact:

H.bak@concepts.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:           
Hendrika Bak
Tel: 0548-516829
h.bak@concepts.nl

2e Voorzitter:   
Henny ten Hove- van de Maat
Tel: 0548-519067
henny.tenhove@gmail.com

Secretaris:          
Erna van Pijkeren-Schreurs
Tel: 0548-516999 
ernavanpijkeren@msn.com
                                
Penn.meester:  
Aleida Beltman-van den Berg
Tel: 0548-515945
aleidagoedhart@gmail.com

Algem.adjunct:  
Reintje van Losser-Harbers
Tel: 0548-512257
reintjevanlosser@gmail.com

Lidmaatschap en contributie

De contributie bedraagt € 24,00 per jaar.
Graag voor 1 oktober overmaken op rek.nr 5790.04.678 t.n.v. A.D. Beltman- van den Berg t.b.v. Vrouwenkring Eliséba. Dit jaar sparen we voor Jan Waanders. 

Als lid krijgt u de Hervormde Vrouw toegestuurd.

Opzegging lidmaatschap voor 1 november.