Jongerenwerkers

Linda Fokkert
Als jeugd- en gezinswerker mag ik me bezig houden met het ondersteunen van het jeugdwerk in de HGR. Kaders aangeven, uitvoering geven aan het beleidsplan en ondersteunen en toerusten van de jeugdwerkonderdelen behoren tot mijn taken. Naast de taken voor het jeugdwerk zet ik me samen met de werkgroep gezinnen in voor de geloofsopvoeding in de gezinnen.
Heb je vragen, mail me dan! 

E-mail Linda

Arjan Slagman
Ik ben de jongerenwerker die aangesteld is voor het open jeugdwerk binnen onze Hervormde Gemeente.  Het open jeugdwerk binnen de HGR is er in verschillende vormen voor verschillende leeftijden. Zo hebben we het 10-erhonk, de Try Out & Zaterdagavondwerk Hoeksteen.  Op al deze plekken bieden we jongeren een stuk ontspanning aan waarbij we de Christelijke identiteit als leidraad in ons werk gebruiken. Mocht je vragen aan mij hebben mail dan gerust.

E-mail Arjan

Breed aanbod Jeugdwerk!
Binnen onze Hervormde Gemeente Rijssen (HGR) hebben we een heel breed aanbod aan jeugdwerk. Dit varieert van kerkelijk jeugdwerk tot  openjeugdwerk.  Zo willen  we  de kinderen en jongeren van onze gemeente een plek  bieden om te kunnen  groeien van dooplid tot discipel, en waar we toegankelijk zijn voor andere kinderen en  jongeren.

Waarom vinden we als gemeente dit zo belangrijk?
Binnen de HGR willen we jongeren begeleiden in het proces van dooplid tot discipel.  We willen hen helpen te groeien en te komen tot het doel waarvoor God hen gemaakt heeft. We willen ze helpen en ondersteunen hun plek binnen de gemeente te vinden en ze te laten groeien in hun geloof. Tot eer van God! Zie voor meer informatie het beleidsplan voor het jeugdwerk ‘Ons een zorg?!’

Vrijwilligers
Er zijn veel vrijwilligers die samen met elkaar hierin hun talenten willen gebruiken om zo met elkaar tot eer van God de jongeren te begeleiden in het opgroeien. Wil je je ook inzetten als vrijwilliger binnen het jeugdwerk, neem dan contact met ons op!

We bieden verschillende plekken:

  1. Er zijn plekken waar het leren centraal staat, denk aan catechisatie, zondagsschool en JV.
  2. Er zijn ook plekken waarbij  naast het leren er meer ruimte is voor onderlinge ontmoetingen  en ontspanning, zoals bijvoorbeeld de  jeugdclubs, JV, kinderbijbelclub.
  3. En er zijn plekken waarbij vooral de ontmoetingen centraal staan, en deze vanuit een christelijke visie worden vormgegeven. Denk dan aan het openjeugdwerk, zoals tienerhonk, zaterdagavond werk Hoeksteen en Try-out.