Privacy 


Welke persoonlijke data verwerken wij en waarvoor:


Ledenadministratie 
Wanneer u lid bent van de Hervormde Gemeente Rijssen wordt u geregistreerd in ons ledenadministratie systeem.  De registratie van uw persoonsgegevens maakt het voor ons mogelijk om met uw te communiceren (verspreiden kerkblad, nieuwsbrieven, telefonisch contact, persoonlijk contact).  Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt om  betalingen te kunnen innen (kerkelijke bijdrage, abonnement kerkblad, incasso collectebonnen). 
Zodra u zich afmeld als lid van de Hervormde Gemeente Rijssen zijn wij vanwege wettelijke bewaartermijnen verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren. Na 7 jaar zullen uw gegevens uit onze administratie worden verwijderd.

De volgende persoonsgegevens worden door ons geregistreerd: Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, kerkelijk staat, abonnementen, kerkelijke bijdrage

Website
Om onze gemeenteleden van informatie te voorzien maken wij gebruik van een website.  Voor onze website  gebruiken wij Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren.

KerkTV
Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerk-tv de kerkdienst te volgen. Hierdoor voelen zich toch betrokken bij de kerkdiensten. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Om uw privacy te waarborgen maken we gebruik van een cameraprotocol. De diensten worden live uitgezonden, opnames kunnen tot 2 weken terug worden bekeken. Na 2 weken worden de opnamen vernietigd.

Mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens kunnen worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van HGR of die van een derde partij.

Videobewaking
Voor de beveiliging van het kerkgebouw Sion wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De datum en het tijdstip van de opnames wordt vastgelegd. Opnames worden gedurende een periode van 4 weken bewaard en worden daarna vernietigd.

Delen van gegevens met derden:

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging:

De HGR heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door u te melden Kerkelijk Bureau van de HGR.  Om gebruik te kunnen maken van deze rechten dient u zich te legitimeren. We zullen daarna zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Algemeen

De Hervormd Gemeente Rijssen (HGR) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hiernaast staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Contact

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
 
Hervormde gemeente Rijssen
Wilhelminastraat 115
7462 CE Rijssen
Tel: 0548 - 512 817
kerkelijkbureau@hervormdrijssen.nl