Theologische vorming gemeenteleden

Voor wie:

Geïnteresseerden in de cursus Theologische Vorming

Waar:

Sion, J. Vermeerstraat, Rijssen

Wanneer:

Startdatum cursus Theologische Vorming 31 augustus 2019

Contact:

0548 - 515 929 - riaharbers@gmail.com

Over de cursus

Welkom bij de cursus Theologische Vorming.
Openheid, leren met en van elkaar, omgaan met verschillen.

‘Een van de weinige plekken waar je met vragen over kennis van je geloof terecht kunt’. En: ‘Een plek waar je open praat over verschillen in geloofsvisies’. Drie sterke punten van TVG, de cursus theologische basisvorming:

  • Open communicatie en begrip
  • Leren van elkaar bij alle verschillende vertrekpunten
  • Een leerproces:  je komt nieuwe dingen tegen door ontmoeting met mede kerkmensen of betrokkenen.

TVG is vooral een informatieve cursus, waarin mensen wegwijs gemaakt worden in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de praktijk. De nadruk valt op informatief leren onder leiding van docenten (predikanten),die hun vakgebied willen delen met anderen. Er wordt geen vooropleiding verwacht. Het is duidelijk: meedoen met de TVG doet wat met mensen. ‘Het verrijkt, verrast en inspireert’.

Wat leer je?
Allereerst over de Bijbel: Oude en Nieuwe Testament. Met welk doel zijn ze geschreven, hoe zijn ze gelezen? Welke rol hebben ze gespeeld in de kerk de eeuwen door, in de samenleving, in de cultuur? En wat kunnen wij er mee in de 21e eeuw? Ook kerk en kunst kan aan de orde komen: wat is er te zien in de kerk en waarom juist dat?
 
Zo is het een kleine stap naar vakken die meer over de inhoud van het geloof gaan, zoals geloofsleer of dogmatiek.
Ook kerkgeschiedenis hoort erbij: boeiend om te zien hoe mensen in de loop der eeuwen vorm hebben gegeven aan hun geloof en wat discussiepunten waren. En hoe ze dat in de 21eeeuw doen. Bv. In de verschillende vormen van kerk-zijn. Maar ook in de kerkdienst. Welke rol spelen rituelen in de kerk en samenleving?

Wat bepaalt je gezicht als kerk naar buiten, zoals betrokkenheid bij Vluchtelingenwerk of Voedselbank? In deze tijd spelen ook andere maatschappij-betrokken thema’s een grote rol zoals interreligieus gesprek, jodendom, islam en gender.
 
Daaronder ligt de vraag: hoe werken kerk en geloof door op het doen en laten van mensen en hun keuzes ? Ethische vragen horen altijd bij geloven.

Open, Belijdend, Verbindend
De cursus wordt gegeven vanuit de Hervormde Gemeente in Nederland en valt onder de vlag van de PKN, maar mensen van andere kerken zijn ook welkom. Uitgangspunt van de cursus is de belijdenis van de Bijbel als het Woord van God.
 
TVG is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken gegeven op zaterdagmorgen. De volledige cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar. Het cursusjaar start begin september 2018. Een cursusmorgen duurt van 09.00-12.15 uur. De cursus wordt kerk breed gevolgd.

De volgende vakken worden behandeld: 
Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Pastoraat/Diaconaat, Dogmatiek, Ethiek, Catechetiek, Gemeente Opbouw.
  
Op zaterdag 31 augustus 2019 start het nieuwe cursusjaar. Enthousiast geworden? Volg dan de interkerkelijke TVG cursus.

Informatie

Secretariaat Mevr. Ria Harbers, 
tel. 0548-515929
riaharbers@gmail.com
Stokmansveldweg 9
7461BM RIJSSEN
Tijd: 09.00-12.15 uur. (onderbroken door een koffiepauze).

Studium Generale
In Rijssen wordt voor degene die de driejarige cursus hebben gevolgd een vervolg cursus aangeboden, het zogenoemde “Studium Generale”. Dit Studium Generale (4e jaar) bestaat uit acht lesmorgens van 2 uur. Het cursusgeld voor het 4e jaar is 55 euro p.p. en voor echtparen 80 euro.

Betalen en kosten
Kosten per cursusjaar
- 175 euro per persoon
- 275 euro voor echtparen
Bankrek. IBANnr NL26RABO01140 53 545 t.n.v. Stichting Cursus Theologische Vorming.

Penningmeester en PR
Dhr. Gerrit van Putten, Dannenberg 9, 7461TH Rijssen, tel. 0548-514174, e-mail: vanputtengj@gmail.com
Bankrekeningnummer NL26RABO01140 53 545

Cursusleider
Ds. K.A. Hazeleger
Kievitstraat 2a
7731ZE Ommen
Tel. 0529-467745
 k.a.hazeleger@hetnet.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat