Vrouwen koffie ochtenden

Voor wie:

Alle vrouwen zijn welkom, binnen en buiten de gemeente

Waar:

K.C. Sion, - J. Vermeerstraat 2, Rijssen (ochtenden) / K.C. 'De Ark' - Arkeheem 2, Rijssen (avond)

Wanneer:

3 keer per seizoen, bekijk de agenda

Contact:

koffieochtendcommissierijssen@gmail.com - 06 - 272 130 46

Tijdens de wintermaanden worden er een aantal vrouwenkoffieochtenden gehouden in het kerkelijk centrum "Sion". Ook wordt er één keer in het winterseizoen een vrouwenvriendinnenavond gehouden in kerkelijk centrum “de Ark”.

De ochtenden in Sion zijn van 9.15 - 11.15 uur en er is koffie vanaf 8.45 uur.

De avond in de Ark is van 20.00 – 22.00 uur en er is koffie vanaf 19.30 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden om het grote geheel van de Hervormde kerk wat meer binding te geven en om samen te luisteren naar de Bijbel.
Zeker in deze tijd van secularisatie. Het is beslist geen koffieochtend/ vrouwen-vriendinnenavond die alleen bedoeld is voor leden van de Hervormde kerk. Ook vrouwen uit andere kerken en andere plaatsen zijn van harte welkom. Of als u/jij benieuwd bent wat het is, kom gerust een keer.

Tijdens de koffieochtenden/ vrouwen- vriendinnenavond komen allerlei actuele zaken ter sprake, die belicht worden vanuit een Bijbels perspectief. “Waarvoor leef je, alleen voor je werk, het geld, de wetten?” “Hoe moet je als vrouw staan in de maatschappij van vandaag? Hoe ga je daarin met het christen-zijn om? Onderwerpen over opvoeden komen aan de orde. 
Dat brengt dan een spreekster ter sprake, daar wordt over verteld en daar kunnen uit de zaal vragen over gesteld worden. 
Het praten over verschillende onderwerpen kan ertoe leiden dat er meer begrip voor andermans problemen ontstaat en dat we groeien in het geloof.

Commissie leden:

  • Janneke Pijffers
  • Karin Companje
  • Fenna Pas
  • Marieke Wessels
  • Netty Dangremond
  • Dianne Janssen