Anders begaafden

Voor wie:

Anders (speciaal) Begaafden

Waar:

Kerkdiensten/Pastoraat/Catechese /Bijbelkring/Club/Ontspanning

Wanneer:

Diverse tijden

Contact:

r_mensink@hetnet.nl, 0547 - 274 551

Informatie

Binnen onze Hervormde gemeente is er gelukkig ook veel aandacht voor de "anders begaafden" Roelof Mensink is de ouderling die speciaal voor deze doelgroep is aangesteld. Mocht u of jij dus met (pastorale) vragen zitten, kun je altijd een beroep op hem doen.

In onze gemeente wordt vier keer per jaar een kerkdienst voor "anders begaafden" gehouden. Deze diensten vinden plaats op zondagmiddag  in 
de Schildkerk en beginnen om 15.00 uur. Na de dienst is gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.

Naast de 2-wekelijkse aangepaste catechese op de maandagavonden in Sion kennen we ook de Ichtus-catechese.
Deze catechese is gericht op de doelgroep die lezen lastig vindt, die het lastig vindt om zich te concentreren of het eigenlijk net te spannend vindt om zich te profileren in de wat grotere catechesegroepen. De Ichtuscatechisanten komen wekelijks bij elkaar.

Er zijn ook diverse bijbelkringen voor deze doelgroep.  Er zijn er die op locatie in de tehuizen worden gegeven, maar er zijn er ook die bij de deelnemers thuis worden gehouden.

Er is ook  speciale club voor de anders begaafde kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor specifieke informatie kunt u zich tot Roelof Mensink wenden. Hij zal u of jou graag verder helpen.

In de Hoeksteen hebben we op de zaterdagavonden een stukje ontmoeting dat in het teken van ontspanning staat.
Activiteiten worden altijd in "ons kerkblad" vermeld

Mocht u nog iets kwijt willen of juist praktische aanvullingen hebben voor dit stukje kerkenwerk, dan hopen we van harte dat u contact met ons opneemt, want ook in dit stukje werk geldt:
Samen op weg.