Koor en concert commissie

Contact:

kcc@hervormdrijssen.nl

De Koor- en Concertcommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad (AK). De KCC is verantwoordelijk voor het inplannen van alle binnen de hervormde gemeente te houden zangavonden en concerten.

Ook is de commissie verantwoordelijk voor de inhoud van het uit te voeren programma. Daarom dienen alle koren en andere uitvoerenden hun programma's vooraf ter goedkeuring aan de KCC voor te leggen.

De leden van de KCC zijn

M. Otten, voorzitter
F.J. Berkhoff, secr.
G.J. ten Brinke
J. Averesch
R. Mensink