Communicatie en toerusting

Gegevens diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen

E-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

Bankrekeningnummer:  NL83RABO0347311911

De commissie communicatie en toerusting adviseert het college van diakenen op het gebied van communicatie over het diaconaat (het omzien naar onze naaste) in onze gemeente. Het gaat daarbij om laagdrempelige communicatie over het werk van de diaconie in onze gemeente. Die communicatie betreft vragen als: “Wat doet de diaconie?” en “Hoe kan ik in aanmerking komen voor (financiële) hulp?”

Periodiek geeft een diaken een presentatie aan catechisanten over het diaconaat in onze gemeente. Ook doet de commissie voorstellen over hoe we concreet invulling kunnen geven door het op eigentijdse wijze bieden aan hulp voor onze naaste in nood in onze gemeente. Denkt u daarbij aan het stimuleren van de gemeente om voldoende geld en middelen bijeen te brengen om de diaconale werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Maar ook aan het stimuleren van de gemeenteleden om zelf diaconaal actief te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk bij 1 van de onder de commissie maatschappelijke ondersteuning genoemde instanties. Of door het zich aanmelden voor een werkvakantie voor een (christelijke) hulpverlenende instantie die actief is in het buitenland.