Maatschappelijke ondersteuning

Gegevens diaconie:

Diaconie Hervormde Gemeente Rijssen
Postbus 106
7460 AC Rijssen

E-mail: diaconie@hervormdrijssen.nl

Bankrekeningnummer:  NL83RABO0347311911

De commissie maatschappelijke ondersteuning adviseert het college van diakenen over alle aspecten van maatschappelijke ondersteuning. Het aandachtsgebied maatschappelijke ondersteuning is breed en omvat onder meer:

  • het coördineren en bevorderen van goede informatie-uitwisseling tussen de diaconie en de diakenen die zijn afgevaardigd in de diverse commissies en besturen van maatschappelijke organisaties, waaronder de ledenadviesraad van Carintreggeland, de Stichting Vrienden van Eltheto, de Stichting Christelijke Mantelzorghulp, het Diaconaal Steunpunt, De Herberg, etc.
  • het coördineren en bevorderen van goede informatie-uitwisseling tussen de 6 wijken onderling inzake alle werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, waaronder de jaarlijkse voedselbankactie bij dankdag, de commissie kerkpleinmarkt, trouw- en rouwbezoeken, de vakantieweek gehandicapten, het verspreiden van de diaconale kerstpakketten, het samenstellen en verspreiden van kerstbakjes onder ouderen, gehandicapten en zieken, het coördineren en verzorgen van het vervoer op ouderenmiddagen in de gemeente, de maaltijdvoorziening in de gemeente, etc.
  • het stimuleren van de diakenen om bij hulpvragen zo goed mogelijk gebruik te maken van hulpverlenende instanties binnen onze gemeente op het gebied van de Wmo zoals ViaVie Welzijn, de Stichting Christelijke Mantelzorghulp, Humanitas, etc.
  • het onderhouden van de algemene contacten met de eerder genoemde instanties die actief zijn in onze gemeente.

Heeft u zelf hulp nodig, wilt u meer informatie over een van de bovengenoemde onderwerpen of wilt u zich inzetten als vrijwilliger binnen onze kerkelijke of burgerlijke gemeente, neemt u dan contact op met de desbetreffende instantie of uw sectiediaken.