Heilig Avondmaal & Dopen

In 2019 wordt het Heilig Avondmaal bediend op

10 maart, 2 juni, 8 september en 8 december.

De week eraan voorafgaand is de voorbereidingsdienst.

Dopen is er in 2019 op:

 31 maart, 23 juni, 22 september en 17 november.