Predikant
  • Ds. J. van het Goor
Scriba
  • Jerrik Dannenberg
Sectie 1 Argonstraat, Butaanstraat, De Beumkes, Ethaanstraat, Kryptonstraat, Ligtenbergerdijk, Neonstraat, Plaagslagen, Reigerstraat
Sectie 2 Beldmansweg, Blokkendijk, Hooiweg, Maisweg, Petersdijk, Schoneveldsweg, Slagsweg, Smalendijk, Stroweg, Nijverdal (alle adressen), Hellendoorn (alle adressen) Contactzuster: Mw. G.J. Nijland, Schoneveldsweg 3
Sectie 3 Grutto, Scholekster, Watersnip Contactzusters: Mw. G. Brinks, Watersnip 9 Mw. A. Goossen, Scholekster 5 Mw. G. Kreijkes, Grutto 9 Mw. D. Paalman, Scholekster 35
Sectie 5 Goudvink, Putter, Wulp, Akkerdijk, De Marke, De Scheper, Holterstraatweg (buiten bebouwde kom), Leiding, Lichtenbergerweg, Telgendijk, Veeneslagen (even nrs.) Contactzusters: Mw. S. van Brussel - Putter 8 Mw. G. de Velde - Wulp 8 Mw. R. Waggeveld - Roerdomp 43 Mw. A. Kappert - Veeneslagen 44
Sectie 6 De Stroekeld even en oneven t/m nr. 161 Contactzusters: Dianne Bossers, De Stroekeld 45, diannebossers@hotmail.com Hennie Hofman, De Stroekeld 71, ho1885@concepts.nl
Sectie 7 Lepelaar, Ooievaarstraat, Schoenmakersdijk, Smient Contactzuster: Mw. D. van de Noort, Schoenmakersdijk 1
Sectie 8 Barmsijs, Groenling, Moddeweg Bezoekzuster: Mvr. I. Dommerholt, Laan Oud Indiegangers 132
Sectie 9 Karel Doormanstraat Eltheto, hoofdgebouw begane grond, Karel Doormanstraat De Reling (2e verdieping), Wierdensestraat (De Schutse)
Sectie 10 Erve den Boom, Erve Campjan, Erve Geuzendam, Erve Wolters Bezoekbroeder: Dhr. M. Bakker, Erve Wolters 59 Contactzusters: Mw. A.M. Tijhof, Erve Wolters 11 Mw. E. van de Willige, Erve Wolters 38 Mw. G. Krommendijk, Erve Geusendam 18 Mw. I. van der El, Erve Wolters 36 Mw. M. Bakker, Erve Wolters 59 Mw. T. ter Harmsel, Erve Geusendam 24
Sectie 13 Arkeheem, Brandlicht, Pastinaak, De Stroekeld oneven nrs. 163-173, Laan Oud-Indiëgangers nrs. 1-40 (even en oneven)
Sectie 14 Fluitekruid (alleen Baalderborg), Herderstasje, Hondsdraf, Koekoeksbloem, Laan Oud-Indiëgangers nrs 98-138 en Madeliefje Bezoekzuster: Mvr. R. Nijkamp, Barmsijs 58
Sectie 15 Boterbloem, Dovenetel, Fluitekruid (m.u.v. Baalderborg), Laan Oud-Indiëgangers nrs, 40-96, Speenkruid